За нас

Фирма ФИЛКОМ е основана през 1992 год. Oсновните дейности на фирмата включват проектиране, доставка, инсталиране и сервиз на професионални аудио и видео системи от водещи фирми в бранша, на които ФИЛКОМ ООД е официален дистрибутор – BOSCH Security Systems, STENTOFON ZENITEL Group (интеркомни системи) и Gonsin Digital Conference Equipment конгресна техника. За последните близо две десетилетия фирмата има реализирани ключови обекти, покриващи много широк диапазон от клиенти, от хотели до индустриални комплекси и държавни институции. През цялото това време фирмата се е стремяла да се наложи като коректен и надежден партньор на подизпълнители и инвеститори.

bosch системи за сигурностstentofon интеркомни системи за високоговоряща връзкаgonsin конгресно оборудване и системи за превод

About us

FILCOM Ltd was established in 1992. The company's main activities include design, installation and maintenance of professional audio and video systems from leading companies in the field, for which Filcom is official distributor. These are BOSCH Security Systems (including the former Philips division for professional audio and video systems), STENTOFON ZENITEL Group (intercom systems) and Gonsin Digital Conference Equipment. In the last almost two decades the company has realized a lot of key projects, covering a huge variety of clients, from hotels to industrial complexes and government institutions. The aim of the company during this time has always been to establish itself as a reliable and trustworthy partner of subcontractors and investors.