Аудио системи на Bosch за общо озвучаване, съобщения, оповестяване и музикален фон

система за оповестяване и музикален фон в магазинТези системи се използват за озвучаване на обществени места, където е необходимо да се правят рутинни или аварийни съобщения по отделни зони, а в останалото време да се предава музикален фон. Такива места са административни, производствени сгради, хотели, търговски центрове, стадиони, фоайета на летища, гари и много други. Все повече се засилват изискванията към евакуационните функции на такива системи в случай на пожар или други аварийни ситуации – автоматично предаване на предварително записани съобщения по зони, максимално дълга работоспособност на системата при пожар, самодиагностика и др.

Изискванията на най-строгите международни EVAC стандарти (напр. IEC 60849) за такъв вид аудио системи се покриват от фамилиите на BOSCH Security Systems, "Praesideo", предназначена за големи обекти, и "Plena" за по-малки обекти.

системите на Bosch отговарят на строгия evac стандарт за оповестяване

Аудио система за оповестяване и музикален фон по зони Plena

 

Цифрова аудио система Praesideo