ОЗВУЧАВАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ - PRAESIDEO на Bosch

цифровата система praesideo отговаря на най-строгите стандарти за оповестяване

Цифрови системи за оповестяване и Евакуационни съобщения

Това е идеална комбинация: аудио система за евакуационни съобщения и музикален фон

Без винаги да го забелязвате, системите за оповестяване са навсякъде около нас. Местата, които посещаваме, за да се учим, работим, почиваме, пътуваме, гледаме или пазаруваме обикновено функционират много по-ефикасно с помощта на система за оповестяване.

Но в аварийна ситуация има нужда от нова дефиниция за връзката между публиката и това, което те слушат. Вече не става въпрос само за забавление и информация. Параметри като спешност, разбираемост на съобщенията и пълна надеждност стават от първостепенно значение. По тази причина Bosch проектираха Praesideo.

Предайте съобщението – навсякъде, по всяко време и каквото и да е

Въпреки, че съчетава система за оповестяване и аварийни съобщения, Praesideo е много повече, отколкото двете системи комбинирани заедно. Тя предлага свобода в конфигурирането на системата, невероятно лесна инсталация, мощност и качество по всяко време. Името идва от латинското Praesideo, което означава защитавам, поддържам и помагам. Точно това прави тази първа в света изцяло цифрова система за оповестяване и аварийни съобщения. Тя осигурява ненадмината функционалност и почти неограничени възможности, както и великолепно аудио качество. Оптичните кабели гарантират предаване на сигнала без смущения и позволяват покриването на значителни разстояния.

Мрежова структура, за най-голямо удобство при инсталиране мрежовата структура дава голяма гъвкавост при инсталиране

Предимствата на мрежовата конфигурация на Praesideo са, че всички елементи просто се свързват към съответната точка в мрежовото окабеляване. Няма нужда от допълнително окабеляване и неудобства. Цялата система може да бъде (пре) конфигурирана от компютър. Има възможност за отдалечен достъп по TCP/IP (Еthernet).

Разпределената изчислителна мощ осигурява невероятна гъвкавост. Почти всеки елемент на системата има собствен DSP (цифров процесор за обработка на сигнала). Тази локализирана изчислителна мощ означава, че всяко устройство може да бъде оптимизирано индивидуално според обкръжаващата акустична среда и/или изисквани функции.

Praesidеo също така:

• приема много различни типове входни устройства – микрофонни пултове, микрофони, музикални източници;

• осигурява много изходи – насочва съобщенията към една или много зони;

• предлага удивително многообразие - до 28 различни некомпресирани аудио сигнала може да се излъчват едновременно;

• включва всички стандартни функции на една система за оповестяване, като приоритет на съобщения, камбанки, възпроизвеждане на предварително записани съобщения и др.

По-добро качество на звука, повече опции, по-големи разстояния – това е цифрова система

Запазвайки всички обработки на звука, функциите за комуникация и управление изцяло в цифровата област, Praesidеo издига системите за оповестяване и аварийни съобщения на едно по-високо ниво.

Цифровите аудио сигнали със CD качество гарантират, че съобщенията са толкова ясни на изхода на система, колкото и на входа й. Може да се запишат и съхраняват множество различни съобщения с всякаква дължина. Друго предимство е, че качеството на цифровите съобщения е гарантирано и се следи непрекъснато.

Оптически разпределена мрежа за запазване на сигнала

Високата надеждност и защитеност от смущения са гарантирани от използването на оптични кабели в мрежата. Използват се кабели с пластмасови или стъклени влакна – в зависимост от разстоянието. Един кабел пренася цялата аудио и управляваща информация.

Мрежовата архитектура на Praesidеo означава по-лесно проектиране на системата, по-голяма надеждност и по-добро функциониране

Свобода при поставянето на оборудването типичини приложения на системата са летища и гари

За разлика от традиционните системи за оповестяване, Praesidеo използва мрежова конфигурация, вместо всички елементи на системата да се свързват към един централен контролер. Тази архитектура дава истинска свобода при проектирането на системата. "Последователната" мрежова топология означава, че елементите на системата може да се свържат (и добавят в по-късен момент) към почти всяка точка.

Оптичните кабели на системата пренасят всички сигнали между контролера, усилвателите и микрофонните пултове, така че няма нужда от допълнителни кабели. По-малките системи лесно може да се разширят, за да отговорят на променящите се изисквания, например при създаването на нови зони. Гъвкавата архитектура на системата позволява поставянето на всякакъв тип оборудване, където е най-подходящо в сградата (например усилвателите по-близо до високоговорителите).

По-голяма надеждност

Нещо повече, свързвайки краищата на мрежата се създава "резервиран" кръг, така че ако някой оптичен кабел се прекъсне – използването на системата не се нарушава, а се издава аварийно съобщение – важна функция в една аварийна система. Предвидено е автоматично включване на резервни устройства.

Разпределената отговорност означава по-добро функциониране

Друга функция на мрежовата архитектура е, че обработката на входните и изходни аудио сигнали се извършва в отделните елементи на системата. Това дава невероятна гъвкавост, защото всеки елемент може да се оптимизира индивидуално според специфичните изисквания и околна среда. Това позволява на централното устройство – мрежовия контролер – да се концентрира върху други функции, като насочването на съобщенията и възпроизвеждането на записани съобщения. Това осигурява много по-високо ниво на оптимизиране на системата, отколкото при централизирана обработка на сигнала.

Просто (дистанционно) конфигуриране и диагностика

системата предлага софтуер за конфигуриране и инсталиранеPraesideo използва уеб базирана технология, за да позволи на оторизираните потребители достъп до системата от всяко място.

Мрежовият контролер има вграден уеб сървър, така че (пре)конфигурирането на системата се извършва бързо и лесно от компютър посредством стандартен интернет браузър. Тази софтуерна конфигурация на всички параметри означава, че няма нужда от програмиране на място и елиминира отнемащи време промени в системата. Резултатът е: драстично намалено време за инсталация и пускане в експлоатация.

 

Например, софтуерът позволява конфигуриране на:

 

• Избиране на всички зони и аудио входове;

• Нива на приоритет (до 256);

• Задаване имена на всички устройства;

• Задаване последователност от съобщения и музика;

• Аудио обработка (например параметричен еквалайзинг).

 

Дистанционната диагностика и конфигуриране позволяват да се намали чувствително времето за реакция при сервиз.

IEC60849 сертифицирана система

Praesideo отговаря напълно на изискванията на много световни стандарти за евакуационни съобщения. На практика Praesideo е първата система, сертифицирана по стандарта IEC60849.