КОНГРЕСНО ОБОРУДВАНЕ - DCN NG конферентна системаелегантен дизайн на микрофона на пултовете

 

Цифровата конгресна мрежа (DCN NG) на Bosch е съществен напредък при цифровото управление на конференции

Независимо какви са вашите конферентни нужди DCN NG може да отговори на тях, добавяйки естетична наслада, надеждност, гъвкавост. Системата е проектирана като са взети в предвид препоръките на делегати, преводачи, оператори, а резултатът е удовлетворение за всеки участник в мероприятието.

 

С DCN NG на Bosch може да сте спокойни – вашата конференция е в добри ръце.

• Върховен дизайн дискусионен пулт за делегат с бутони за избиране на канал за превод

• Мощен софтуерен пакет и изключителна ергономика

• Не се влияе от мобилни телефони

• Изключителна разбираемост на речта

• Бързо и без загуби оптично окабеляване между централните устройства

• Настройка стъпка по стъпка

• Възможност за пълно графично представяне посредством проектори или екрани

• Автоматично управление на камера

• 31 езика за превод плюс езика в залата

• Пълен набор от функции за гласуване

• Регистриране на присъствие с ID карти

Гъвкав дизайн на системата

DCN NG системата е проектирана да бъде изключително гъвкава. Вашата система може да бъде малка или голяма според нуждите ви, а допълнителните пултове се добавят като просто се включат последователно в мрежата. Освен това нивото на съвместимост с външни системи е изключително високо.

Ергономичният преводачески пулт е мощно, интуитивно средство за работа за преводачите. Пултът просто се включва в окабеляването на системата, разпознава се автоматично, захранва се и е готов за използване. Това означава, че лесно може да променяте броя на езиците във всяка стая, при мероприятие в повече от една стая.

Софтуерно управление за допълнителни възможностисистемата предлага различни софтуерни пакети за ръководене на срещата и конфигуриране на системата

Софтуерът на системата DCN NG осигурява на потребителите още повече контрол и опции за настройка. С приложението за конфигуриране, операторът може лесно да зададе всички изисквания за мероприятието: разположение на пултовете, делегати, програма, списък с оратори, сесии за гласуване. Софтуерният пакет може да се адаптира към всяка ситуация посредством множеството опции за извеждане на данни и управление на достъпа. Ергономиката на софтуера е подсилена от възможностите за управление посредством тъч скрийн, което прави управлението на мероприятието възможно най-интуитивно. Управлението на конференцията може да бъде концентрирано в един компютър или разпределено на множество компютри, което позволява следенето и делегирането на задачи.

Разширени възможности за гласуване и регистрация

системата предлага възможност за гласуване и регистрация на участницитеDCN NG системата притежава стандартни функции за парламентарно гласуване. С помощта на специално софтуерно приложение тези възможности може да се разширят, за да покрият мнение на публиката, повече от един избор, рейтинг на гласуването. Скриптовете се подготвят предварително, за да може резултатите да се изобразят моментално на видео екран в залата. Председателят или операторът винаги имат пълен контрол върху началото, края или прекъсване на гласуването.

Аудио разширяване

С използване на аудио разширители, които са част от DCN NG системата, може да се осигури дистанционен превод, пренасяне или разпространение на звук от една зала в друга, при това без загуба на качество, благодарение на оптичното окабеляване. Има растяща нужда от изграждане на аудио системи при които обработката на сигнала и усилвателите са разпръснати. По тази причина DCN NG се свързва лесно с CobraNet™, което е стандарта за пренос на некомпресиран звук в реално време през Ethernet мрежа.

Управление на камера – още едно измерение при конферентните системи

системата може да управлява автоматично камери, които се насочват към този, който е взел думата

Тази функция не само генерира интерес и привлича внимание, но информира участниците и наблюдателите кой говори. DCN NG може автоматично да изобрази на прожекционен екран или монитор в преводаческите кабини, главната зала или където пожелаете, говорещия в момента. На екрана може да се изобразят още името и допълнителна информация за говорещия. Управлението на камерата е автоматично и няма нужда от намеса на оператор. За това приложение се предпочитат AutoDome® камери на Bosch.