ИНТЕРКОМНИ СИСТЕМИ (за високоговоряща връзка)

химически защитена интеркомна станция

Интеркомните системи, които предлага ФИЛКОМ са производство на STENTOFON Норвегия. Във времето на бурно развиващите се комуникации, интеркомните системи имат запазено място на приложение като болнични комуникационни системи, в места с повишен риск за персонала или тежки условия на околната среда, за комуникация през стъклени прегради, в административни и производствени сгради. Въобще интеркомните системи са особено полезни навсякъде, където има нужда от ясна, бърза и надеждна високоговоряща връзка.

Защо интерком?

Организации като болници, летища, затвори, паркинги, контролни зали, при които всяка секунда е от значение, трябва да знаят някои неща за пестене на време;

Във всяко едно от тези места интеркомът е най-доброто, ако не единственото решение, където бързата връзка и комуникацията без ръце е от жизнено значение;

 

Предлаганите решения марка STENTOFON включват Bi-Way системи, които решават комуникационния приложение на високоговорящите връзки в железопътния транспортпроблем между хора от двете страни на стъклена преграда, система Pro 700 (без централно устройство, при която всички станции се управляват микропроцесорно и осигуряват широка набор от стандартни и допълнителни функции) и най-сложни решения на базата на AlphaCom. AlphaCom Evolution е новото IP интеркомно решение – интегрирана аудио и видео плаформа, която може да се свърже с телекомуникационната инфраструктура на фирмата. Тази платформа обединява канали с глас, видео и данни с помощта на стандартна Ethernet ахритектура, в едно решение. AlphaCom осигурява пълния набор от съществуващи услуги, качество, надеждност и сигурност, с които STENTOFON са били известни винаги, като открива нови възможности – отворени стандарти, споделяне на ресурси, взаимодействие между различни системи. Системата Pulse е най-новото попълнение в гамата на STENTOFON. Тя представлява VoIP интеркомна система до 16 станции, без сървър, която използва съществуващите IP станции в една TCP/IP мрежа.

 

станция с висока степен на защита за индустриални приложенияДвупостова интеркомна система за комуникация през стъклена преграда

 

Едноканалнa интеркомнa системa Pro 700

 

Многоканалнa интеркомнa системa AlphaCom

 

VoIP високоговоряща система за малки приложения Pulse