ИНТЕРКОМНИ СИСТЕМИ (за високоговоряща връзка) - Многоканални системи AlphaCom

Когато трябва да се избира комуникационна система за работа в критични ситуации, трябва да се имат в предвид скоростта за обаждане, качеството на връзката, гъвкавостта, надеждността и лесното използване със системи за видео наблюдение, контрол на достъпа и алармени системи. В сравнение със стандартна телефонна система нищо не е по-бързо или по-надеждно от един интерком

zenitel химическа станция за вграждане

 

Новата AlphaCom E система на STENTOFON® използва най-модерни технологии, за да осигури най-ефективното решение за комуникация. VoIP технологията позволява на AlphaCom системата да работи безпроблемно в мрежата на една сграда, в един град или по целия свят. AlphaCom E се свързва с други AlphaCom системи чрез стандартния Интернет протокол (IP). При много от днешните системи за сигурност има изискване интеркомните системи да работят безпроблемно в LAN/WAN. AlphaCom е проектирана да отговори на тези нужди.

• Увеличени възможности за интегриране

• Модулна архитектура

• Напълно съвместима с предишни системи – и със станции инсталирани преди 40 и повече години

• Най-нови IP, Linux вградени мрежови технологии

• Може да отговори на специфични изисквания и нужди

• Великолепно качество на звука и яснота (аудио диапазон от 18kHz)

• Незабавен достъп до тези, които са търсени

• Лесна за използване и настройка

• Говорене без ръце

• Лесни за програмиране функции

AlphaCom E осигурява станции, които може да се използват при всякакви условия

• Интеркомните системи са идеални, където има нужда от специални станции

o За използване от специалисти

o Със специални изисквания, например операционни в болници и подстанции в индустриални приложения, които да издържат на всякакви условия

AlphaCom E използва споделена инфраструктураzenitel станция за вграждане

• Критична комуникация през Интернет

• Възможността за интегриране на интеркомни системи с други под-системи или цялостна система за управление е важна функция

• Интеркомните станции са еволюирали до нещо повече от устройства за насочване на аудио сигнали

AlphaCom E - директна връзка от разстояние, AlphaNet

• Извършва се безпроблемно по мрежата на сградата, града или по целия свят

• Осигурява виртуално присъствие в отдалечени места (например паркинги)

• Всички функции са достъпни по мрежата

• Алтернативно пренасочване на обажданията – дори между IP и традиционна инфраструктура

• Съвместимост с предишни системи – може да се използва микс от IP и стари станции

• VoIP AlphaNet е по-лесна за инсталиране

o По-малко кабели

o Лесно конфигуриране

• Свързване на AlphaCom базови станции по LAN, WAN или интернет

AlphaCom E – модулна архитектура с AlphaNet

• Поставете AlphaCom станциите на различни етажи в различни крила или сгради на комплекса

• По-голяма сигурност благодарение на локална интелигентност на устройствата

• По-голяма сигурност чрез алтернативно пренасочване на обажданията

• По-голяма сигурност чрез определена мрежа във всяка работна група

• Ценова ефективност благодарение на по-малкото кабели

Приложения на AlphaCom E

Станциите и подстанциите адаптират платформата към широк кръг приложения:

• Сигурност на сгради

• Болници

• Паркинги

• Инфраструктура

• Летища

• Индустриални комплекси

• Затвори и полиция

• Банки и финансови институции

 

Специфични ползи от използването на AlphaCom в:

Летища

приложение на stentofon система в едно летище

• Сигурността е винаги важна при летищата. На летището има нужда от ясни съобщения по всяко време, независимо от шумната среда и отдалечените места за съобщение.

• Бърза, ясна и комуникация без ръце в различни зони/сгради на летището.

• Станции специално проектирани за различна среда: настолни станции, за монтаж на стена, вътрешно или монтиране на открито.

• Лесен интерфейс със системите за оповестяване, контрол на достъпа и управление на сигурността.

• Съобщения – съобщения за пътниците чрез системата за оповестяване.

• Без провалени обаждания или сигнал заето.

• Комуникация от точка до точка. zenitel вандалоустойчиви станции за вграждане с приложение в затвори, паркинги, портали

 

Контрол на достъпа

• Едно пълно решение

• Гъвкавост при интерфейсите. Споделена инфраструктура

• Сигурност по всяко време

• Опашка с обаждания – без загубени обаждания или сигнал заето

 

Асансьори

• Отговарят на EN81 – винаги може да бъде намерен някой

• Лесни за вграждане в интериора на асансьора

• Аларма, задействана от викове – по-добра сигурност за пътниците

• Лесно управление на обажданията

 

Аварийни съобщения & комуникация

• Система за евакуация

• Бърза връзка с аварийни служби

• Интерком за пожарникарите

 

Системи за сигурност на сгради

• Лесна връзка със системи за видео наблюдение, контрол на достъпа, евакуация

• Специални станции за паркинги, асансьори, коридори и контролни центрове

• Различни станции устойчиви на вандализъм и метеорологични условия

• Критична комуникация по IPzenitel станции с индустриално приложение и висока степен на защита от околни влияния

• Модулна архитектура

 

Системи в болници

• Станции покрити с Mylar: лесни за почистване и стерилизиране

• Осветен екран: лесно разпознаване на обаждането

• Комуникация без ръце: операцията не се прекъсва

 

Индустриални системи

• Достъпност и възможност за връзка към: публична мрежа, телефонна мрежа, радио система и GSM

• Възможност за връзка през E-mail и SMS услуги

 

Системи за инфраструктура

Каси на магистрали

• Лесно интегриране в кабината

• Лесно отговаряне на обаждане

 

Контролни центрове

• За потребители: лесен достъп чрез интерфейс до система за видео наблюдение и контрол на достъпа

• За поддръжка: лесен достъп чрез интерфейс до GSM, SMS и обществени мрежи

 

Паркинги

• Лесно управление на бариери

• Концепцията за централно управление дава ефективност

• Надеждни и издръжливи станции

• Аларма при посегателство – добра защита срещу вандализъм

• Комуникацията при машината за плащане осигурява по-добро обслужване на клиентите

 

Затвори и полицейски участъци

stentofon системи с приложение в затвори

• Бързи и надеждни аварийни съобщения, което води до бърза реакция при всяка ситуация

• Аудио следене и улавяне на звук води до сигурност на персонала, задържаните и посетителите

• Вандалоустойчиви станции в килиите, за да се поддържа непрекъсната аудио връзка със задържаните по всяко време

• Системата сама се следи за грешки

• Сигурен начин за контролиране на врати

• Аларма при крясъци, за сигурност на затворниците/пазачите

• Връзка със система за оповестяване и аварии